PMR446 (“Personal Mobile Radio”) is een standaard voor vergunningsvrije draadloze communicatie. Portofoons (“Walkie Talkies”) die aan deze standaard voldoen zijn volop verkrijgbaar en veelal erg goedkoop. Ze worden vaak