English Click this button for the international website

LilyGO TTGO T-Display: ESP32 met TFT LCD

Ontwikkelborden met ESP32 microcontrollers zijn er tegenwoordig in talloze varianten. Zo keken we eerder al naar de M5StickC, ESP32-CAM en TTGO T-Journal. In deze blog kijken we naar de LilyGO TTGO T-Display. Op dit bord wordt de ESP32 gecombineerd met een 240×135 pixel IPS TFT display en 3.7V batterij-laadcircuit.

LilyGO TTGO T-Display: voorkant
LilyGO TTGO T-Display: voorkant
TTGO T-Display ESP32 CP2104 WiFi bluetooth Module 1.14 Inch LCD Development Board LILYGO
Getest en aanbevolen door OneGuyOneBlog.com:

TTGO T-Display ESP32 CP2104 WiFi bluetooth Module 1.14 Inch LCD Development Board LILYGO
Banggood.com

LilyGO TTGO T-Display en de Arduino IDE

Je kunt de LilyGO TTGO T-Display met de Arduino IDE programmeren. Hiervoor moet je de IDE geïnstalleerd hebben samen met de ESP32 core voor de Arduino IDE. Hoe je dit kunt doen staat in de blog “ESP32 met Arduino IDE op Linux en Windows“. In het kort:

    1. Download en installeer de Arduino IDE. Voor meer informatie kun je de blogs “De Arduino IDE installeren op Windows 10” of “Installeer of upgrade nieuwste Arduino IDE op Linux” lezen.
    2. Start de IDE en open “Voorkeuren” via menu Bestand > Voorkeuren.
    3. Vul de onderstaande URL in het “Additionele Board Beheerder URLs” veld in:https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
    4. Open “Boards Beheer” via menu Hulpmiddelen > Board > Board Beheer en installeer het esp32 platform.

Als bovenstaande gelukt is, selecteer dan het board “ESP32 Dev Module” in het menu Hulpmiddelen > Board.

Arduino libraries

Om het display en de twee komppen op de T-Display te kunnen gebruiken moet je in de Arduino IDE ook nog twee libraries installeren:

Je kunt de libraries downloaden van GitHub of installeren met ‘Bibliotheek Beheer’  via het menu Hulpmiddelen > Bibliotheken beheren.

LilyGO TTGO T-Display Instellingen kiezen

Als laatste moet je dan in TFT_eSPI het juiste display activeren door de standaard instelling te wijzingen naar TTGO T-Display.

Verander in het bestand TFT_eSPI/User_Setup_Select.hde regel:

#include <User_Setup.h>

naar:

//#include <User_Setup.h>

en de regel:

//#include <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h>

naar:

#include <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h>

GPIO en pin mapping

De verschillende onderdelen op het ontwikkelbord maken gebruik van de volgende pins:

Functie Pin Functie Pin
BUTTON1 35 TFT_MOSI 19
BUTTON2 0 TFT_SCLK 18
I2C_SDA 21 TFT_CS 5
I2C_SCL 22 TFT_DC 16
ADC_IN 34 TFT_RST 23
ADC Power 14 TFT_BL 4

Samengevat ziet de pin mapping er dan als volgt uit:

T-Display pinout
T-Display pinout

Deze afbeelding en meer informatie kun je vinden op https://github.com/Xinyuan-LilyGO. Daar kun je ook de demo-sketch vinden die standaard op de T-Display staat.

T-Display: achterkant
T-Display: achterkant
TTGO T-Display ESP32 CP2104 WiFi bluetooth Module 1.14 Inch LCD Development Board LILYGO
Getest en aanbevolen door OneGuyOneBlog.com:

TTGO T-Display ESP32 CP2104 WiFi bluetooth Module 1.14 Inch LCD Development Board LILYGO
Banggood.com
T-Display met meegeleverde pin headers en batterij connector
Met meegeleverde pin headers en batterij connector

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *