English Click this button for the international website

PMR frequenties: uitbreiding met 8 nieuwe kanalen

PMR446 (“Personal Mobile Radio”) is een standaard voor vergunningsvrije draadloze communicatie. Portofoons (“Walkie Talkies”) die aan deze standaard voldoen zijn volop verkrijgbaar en veelal erg goedkoop. Ze worden vaak gebruikt door winkelpersoneel, verkeersregelaars, beveiligingspersoneel etc. Ook babyfoons en speelgoed gebruiken soms deze standaard.

Sinds 5 november 1999 bestaat in Nederland de vrijstellingsregeling voor PMR446. Hierdoor is voor het gebruik van de apparatuur geen vergunning nodig. Oorspronkelijk waren er 8 kanalen aangewezen tussen 446.000-446.100 Mhz met een kanaalraster van 12,5 kHz. Het toegelaten maximale zendvermogen is 500 mWatt. Het bereik in het open veld is hiermee ongeveer 10 kilometer. In dichtbebouwde gebieden loopt deze afstand sterk terug, vaak tot niet meer dan 500 meter.

Motorola CLP446
Motorola CLP446

Hoewel in de meeste landen van de Europese Unie het gebruik vergunningvrij is, is de frequentie waarop de apparatuur werkt in de Verenigde Staten door de FCC uitgegeven aan radioamateurs, zodat de apparatuur daar uitsluitend door radiozendamateurs mag worden gebruikt.

PMR: 8 extra frequenties volgens CEPT

Oplettende leden van de Facebookgroep LPD/PMR Nederland kwamen er onlangs achter dat er in denieuwe CEPT-regelss 8 nieuwe kanalen toegestaan worden. Hiermee komt het totaal op 16 vrij te gebruiken frequenties.

Huidige kanalen Nieuwe kanalen
kanaal 01: 446.00625 kanaal 09: 446.10625
kanaal 02: 446.01875 kanaal 10: 446.11875
kanaal 03: 446.03125 kanaal 11: 446.13125
kanaal 04: 446.04375 kanaal 12: 446.14375
kanaal 05: 446.05625 kanaal 13: 446.15625
kanaal 06: 446.06875 kanaal 14: 446.16875
kanaal 07: 446.08125 kanaal 15: 446.18125
kanaal 08: 446.09375 kanaal 16: 446.19375

Toelichting:

In de nieuwe CEPT-regels (3 juli 2015) m.b.t. PMR446 staat dat 446.1-446.2 MHz ook gebruikt mag worden voor analoog: “…that CEPT administrations shall designate the band 446.0-446.2 MHz for the use of analogue PMR 446 with a channel plan based on 12.5 kHz spacing where the lowest carrier frequency is 446.00625 MHz.

Zie: http://www.erodocdb.dk/Do…/doc98/official/pdf/ECCDEC1505.PDF


Bron:

LPD/PMR Nederland

2 Reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *